Slovenská
entomologická
spoločnosť

Slovenská entomologická spoločnosť

Nové oficiálne stránky Slovenskej entomologickej spoločnosti.

Vážení kolegovia a priatelia,

Toto sú nové stránky entomologickej spoločnosti, ktoré vznikli na základe neformálneho stretnutia.
Na stretnutí sme konštatovali, že entomologická spoločnosť má existenčné problémy a rozhodli sme sa ich riešiť.
Prvým bodom bolo rozhodnutie, že spoločnosť musí mať funkčné a pravidelne aktualizované internetové stránky. Tento úkol som dostal ja, pretože som ponúkol priestor na mojom webe www.entomology.sk. Postupom času stránky narástli a tak sme sa rozhodli zakúpiť vlastnú doménu pre spoločnosť.  Na výsledok sa práve pozeráte. Samozrejme stránky nie sú úplné a hotové. Hotová je len samotná šablóna, do ktorej môžete začať prispievať.
Preto prosím všetkých, ktorí majú záujem o to, aby sa naša spoločnosť pohla dopredu a začala plniť všetky úlohy a funkcie vyplývajúce jej zo stanov, ak máte akékoľvek pripomienky k fungovaniu týchto stránok, poprípade chcete dať vedieť ostatným členom o akciách, stretnutiach a podobne neváhajte sa na nás obrátiť.
Pripomienky, návrhy a nápady môžete písať na machalik@entomology.sk

Entomofauna Carpathica

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV

Ročník 35 číslo 2
165x254
Ročník 35 číslo 1
EC_35-01
Ročník 34 Číslo 2.
entomofauna_obalka_34-02-P-scaled.jpg
Ročník 34 Číslo 1.
Ročník 33 číslo 2
Ročník 33 číslo 1.
Ročník 32 číslo 2.
Ročník 32 číslo 1.
Ročník 31 číslo 2.
Ročník 31 číslo 1.
Ročník 30 číslo 2.
Ročník 30 číslo 1.
Ročník 29 číslo 2.
Ročník 29 číslo 1.
Ročník 28 číslo 2.
Ročník 28 číslo 1.
Ročník 27 číslo 2.
Ročník 27 číslo 1.
Ročník 26 číslo 2.
Ročník 26 číslo 1.
Ročník 25 číslo 2.
Ročník 25 číslo 1.
Ročník 24 číslo 2.
Ročník 24 číslo 1.
Ročník 23 číslo 2.
Ročník 23 číslo 1.
Ročník 22 číslo 1-2.