Slovenská
entomologická
spoločnosť

Zbierkové fondy bezstavovcov múzeí Slovenska

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Vlastivedné múzeum v Hlohovci je múzeum, ktoré bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 1951. Postupne si vybudovalo rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných...