Slovenská
entomologická
spoločnosť

Entomofauna Carpathica

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Časopis

Vedecký časopis zameraný na pôvodné a originálne vedecké a odborné práce z oblasti entomológie, so zameraním hlavne na oblasť pohoria Karpaty a Karpatskú kotlinu. Všetky vedecké a odborné príspevky sú recenzované.

Entomofauna Carpathica od roku 2010

Entomofauna Carpathica do roku 2009