Slovenská
entomologická
spoločnosť

Registrácia

Titul pred menom
Meno alebo Názov organizácie*
Priezvisko
Titul za menom
Číslo členského preukazu člena SES*
IČO:
Kontaktná osoba
Ulica, číslo domu, psč a mesto*
Email*
Heslo*
Zopakujte heslo*
Telefónne číslo*
Dátum narodenia
Záujem*
Uviesť Rad-Čeľaď-Rod poprípade oblasť. Ak vás zaujíma celý rad stačí rad, ak viac radov uviesť všetky, ak sa špecializijete na čeľad, poprípade rod uviesť aj ten. Ako oblasť môže byť uvedené, Slovensko, Európa, Palearkt, poprípade iný orografický celok. Príklady: Coleoptera, Carabidae, Carabus- Celosvetovo Hymenoptera, Heteroptera-Slovensko Coleoptera, Cerambycidae-Palearkt
Aj determinujem*
"ÁNO" Vyznačujú skúsení entomológovia, ktorí sú ochotní determinovať materiál aj pre ostatných kolegov.
Touto registráciou súhlasíte so spracovaním osobných údajov.