Slovenská
entomologická
spoločnosť

Prihláška do SES

Prihláška do SES

Vážení záujemci o entomológiu, 

tu si môžete stiahnuť prihlášku za člena v editovatelnom formáte docx alebo v pdf.

Prihláška.docx

Prihláška.pdf

Po vyplnení prihlášky treba ju doručiť buď oskenovanú na adresu: lubomir.vidlicka@savba.sk

Alebo poslať na adresu:

Ústav zoológie SAV
RNDr. Ľubomír Vidlička 
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava

Po jej duručení Vám bude pridelené číslo členského preukazu. S týmto číslom sa budete môcť zaregistrovať do členskej sekcie. Po registrácii musíte počkať kým prebehne overenie registrácie (do 24 hod.) O overení registrácie Vám príde mail. Po tomto maili sa budete môcť prihlasovať do členskej sekcie. V blízkej budúcnosti tam nájdete aj vzácnu nezohnateľnú literatúru, ktorú si budete môcť stiahnuť aj v pdf podobe.