Slovenská
entomologická
spoločnosť

Adresa a orgány SES

Adresa a orgány SES

Adresa entomologickej spoločnosti:

Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV

Ústav zoológie SAV

Dúbravská cesta 9

845 06 Bratislava

Fax: 02/5930 2646

Predseda SES:

prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

majzlan@fns.uniba.sk

Podpredseda SES:

prof.RNDr. Peter Fedor, PhD.

fedor@fns.uniba.sk

Hospodár SES:

RNDr.Ľubomír Vidlička, Csc.

lubomir.vidlicka@savba.sk

Administrátor stránok:

Ing.Miloš Machálik

machalik@entomology.sk