Slovenská
entomologická
spoločnosť

Entomofauna Carpathica do roku 2009

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica do roku 2009

Vedecký časopis zameraný na pôvodné a originálne vedecké a odborné práce z oblasti entomológie, so zameraním hlavne na oblasť pohoria Karpaty a Karpatskú kotlinu. Všetky vedecké a odborné príspevky sú recenzované.

Staršie ročníky vydané pred rokom 2010 nájdete na tejto stránke.

Ročník 21 číslo 1-2.

Ročník 20 číslo 3-4.

Ročník 20 číslo 1-2.

Ročník 19 číslo 3-4.

Ročník 19 číslo 1-2.

Ročník 18 číslo 3-4.

Ročník 18 číslo 1-2.

Ročník 17 číslo 3-4.

Ročník 17 číslo 2.

Ročník 17 číslo 1.

Ročník 16 číslo 3-4.

Ročník 16 číslo 1-2.

Ročník 15 číslo 3-4.

Ročník 15 číslo 1-2.

Ročník 14 číslo 3-4.

Ročník 14 číslo 1-2.

Ročník 13 číslo 3-4.​

Ročník 13 číslo 1-2.

Ročník 12 číslo 3-4.

Ročník 12 číslo 2.

Ročník 12 číslo 1.​

Ročník 11 číslo 4.

Ročník 11 číslo 3.

Ročník 11 číslo 2.

Ročník 11 číslo 1.

Ročník 10 číslo 4.​

Ročník 10 číslo 3.​

Ročník 10 číslo 2.​

Ročník 10 číslo 1.​

Ročník 9 číslo 4.​

Ročník 9 číslo 3.​

Ročník 9 číslo 2.​

Ročník 9 číslo 1.​

Ročník 8 číslo 4.

Ročník 8 číslo 3.

Ročník 8 číslo 2.

Ročník 8 číslo 1.

Ročník 7 číslo 4.

Ročník 7 číslo 3.

Ročník 7 číslo 1-2.

Ročník 6 číslo 2-4.

Ročník 6 číslo 1.

Ročník 5 číslo 4.

Ročník 5 číslo 3.

Ročník 5 číslo 1-2.

Ročník 4 číslo 4.​

Ročník 4 číslo 3.​

Ročník 4 číslo 2.​

Ročník 4 číslo 1.​

Ročník 3 číslo 3-4.​

Ročník 3 číslo 2.​

Ročník 3 číslo 1.

Ročník 2 číslo 4.

Ročník 2 číslo 3.

Ročník 2 číslo 2.

Ročník 2 číslo 1.

Ročník 1 číslo 4.

Ročník 1 číslo 3.

Ročník 1 číslo 2.

Ročník 1 číslo 1.