Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ponitrie

Správa na základe entomologického prieskumu (Cerambycidae) Autor: Zdeněk Černý Stiahnúť

Príroda rezervácie Šúr

Súbor prác o prírode a prírodných pomeroch prírodnej rezervácie Šúr, ktorú zostavili editori Prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD. a RNDr.Ľubomír Vidlička, Csc. Kapitoly: Úvod a obsah Oto MAJZLAN, Ľubomír VIDLIČKAVýskum PR Šúr Oto MAJZLAN, Ľubomír VIDLIČKAHistória vzniku Šúru a jeho ochrana Diana FÜRIVegetačné pomery PR Šúr Peter PIŠÚT, Gábor TIMÁR, Ľubomír VIDLIČKAŠúr a Panónsky háj na starších mapách Tomáš ČEJKA, […]

prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (1973) odbor biológia-chémia.Venoval sa od študentských čias entomológii a to najmä koleopterológii.Publikoval práce z oblasti ekológie a zoocenológie chrobákov (350) najmä z chránených území Slovenska. Je autorom aj monografických štúdií (Coleoptera Tatier, Coleoptera Jurského Šúru a i.).Vychoval viac ako 65 diplomantov, 6 doktorandov, ktorí pôsobia aj v oblasti výskumu a mapovaní hmyzu. Oto Majzlan je aj editorom […]

Neformálne stretnutia členov – Bratislava

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Bratislava Neformálne stretnutia sa obvykle konajú v posledný štvrtok v mesiaci. Najbližšie, ktoré sa bude konať v netzradičnom termíne: utorok 19. decembrara 2023 od 17 hod. vo Face Clube na Sabinovskej ulici č.10 v Ružinove. Pozývame všetkých záujemcov o entomológiu. Rozhovory o hmyze a nielen o ňom.