Slovenská
entomologická
spoločnosť

Príroda rezervácie Šúr

Príroda rezervácie Šúr

Súbor prác o prírode a prírodných pomeroch prírodnej rezervácie Šúr, ktorú zostavili editori Prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD. a RNDr.Ľubomír Vidlička, Csc.

Kapitoly:

Úvod a obsah

Oto MAJZLAN, Ľubomír VIDLIČKA
Výskum PR Šúr

Oto MAJZLAN, Ľubomír VIDLIČKA
História vzniku Šúru a jeho ochrana

Diana FÜRI
Vegetačné pomery PR Šúr

Peter PIŠÚT, Gábor TIMÁR, Ľubomír VIDLIČKA
Šúr a Panónsky háj na starších mapách

Tomáš ČEJKA, Libor DVOŘÁK, Juraj ČAČANÝ
Mäkkýše (Molusca) PR Šúr

Mäkkýše (Molusca) PR Šúr -tabuľka

Marta ILLYOVÁ
Branchiopoda (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Cladocera) a Copepoda (Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida) PR Šúr

Peter GAJDOŠ
Pavúky (Araneae) PR Šúr

Jana CHRISTOPHORYOVÁ, Miroslav KRUMPÁL
Štúriky (Pseudoscorpiones) PR Šúr

Michal DUBOVSKÝ, Peter FEDOR, Martina DORIČOVÁ
Vidličiarky (Diplura) PR Šúr

Vladimír JANSKÝ, Stanislav DAVID
Vážky (Odonata) PR Šúr

Peter FEDOR, Ľubomír VIDLIČKA, Oto MAJZLAN, Lukáš VARGA
Ucholaky (Dermaptera), modlivky (Mantodea) a šváby (Blattaria) PR Šúr

Oto MAJZLAN
Rovnokrídlovce (Orthoptera) PR Šúr

Peter FEDOR, Wojciech SIERKA, Martina DORIČOVÁ, Michal DUBOVSKÝ, Jana FEDOROVÁ
Strapky (Thysanoptera) PR Šúr

Vladimír JANSKÝ
Cikády (Auchenorrhyncha) PR Šúr

Ľubomír VIDLIČKA
Dlhokrčky (Raphidioptera) PR Šúr

Ľubomír VIDLIČKA
Sieťokrídlovce (Neuroptera) PR Šúr

Oto MAJZLAN
Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr

Ján KODADA & Roman CSÉFALVAY
Vodné chrobáky PR Šúr (Coleoptera: Haliplidae,Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Spercheidae, Elmidae, Dryopidae, Curculionidae)

Ladislav ROLLER
Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera: Symphyta) PR Šúr

Ladislav ROLLER
Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera: Symphyta) PR Šúr – tabuľka

Oto MAJZLAN, Pavel TYRNER
Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Šúr

Jozef LUKÁŠ, Pavel BERACKO
Potočníky (Trychoptera) PR Šúr

Miroslav KULFAN
Motýle (Lepidoptera) PR Šúr

Miroslav KULFAN
Motýle (Lepidoptera) PR Šúr – tabuľka

Ľubomír VIDLIČKA
Srpice (Mecoptera) PR Šúr

Vladimír STRAKA, Oto MAJZLAN
Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr

Vladimír STRAKA, Oto MAJZLAN
Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr – tabuľka

Viliam VONGREJ, Lukáš VARGA, Peter J. FEDOR
Obojživelníky (Amphibia) PR Šúr

Lukáš VARGA, Viliam VONGREJ, Peter J. FEDOR
Plazy (Reptilia) PR Šúr

Zlatica ORSZÁGHOVÁ, Mária MELIŠKOVÁ
Vtáky (Aves) PR Šúr

Ján KRIŠTOFÍK, Michal AMBROS, Andrej STOLLMANN
Drobné cicavce (Eulipotyphla, Rodentia) PR Šúr a okolia

Záver

Autori monografie Prírodna rezervácie Šúr