Slovenská
entomologická
spoločnosť

Nitra Čenkov 1960