Slovenská
entomologická
spoločnosť

Veľký Krtíš – Koprovnica