Slovenská
entomologická
spoločnosť

Neformálne stretnutia členov

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Bratislava

Neformálne stretnutia sa obvykle konajú v posledný štvrtok v mesiaci.

Najbližšie, ktoré sa bude konať:

štvrtok 30. marca 2023 od 17 hod.

vo Face Clube na Sabinovskej ulici č.10 v Ružinove.

Pozývame všetkých záujemcov o entomológiu.

Dňa 27. októbra 2022 na neformálnom stretnutí entomológov v Bratislave prebehla o.i. aj spomienka na RNDr. Ilju Okáliho.

Tu sú fotografie zo stretnutia.

 

 

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Banská Bystrica

Stretnutia v Banskej Bystrici sa konajú nepravideľne, podľa možností (či už pandemických, alebo časových).

Najbližšie stretnutie sa uskutoční:

dňa 10.marca 2023 od 17 hod. v EM Café v Banskej Bystrici na Kapitulskej ulici č.13.

Pozývame všetkých záujemcov o entomológiu.

 

Stretnutie v septembir v Banskej Bystrici
Z neformálneho stretnutia entomológov v Banskej Bystrici.