Slovenská
entomologická
spoločnosť

Neformálne stretnutia členov – Bratislava

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Bratislava

Neformálne stretnutia sa obvykle konajú v posledný štvrtok v mesiaci.

Najbližšie, ktoré sa bude konať v netradičnom termíne:

štvrtok 21. marca 2024 od 17 hod.

vo Face Clube na Sabinovskej ulici č.10 v Ružinove.

Už história, stretnutie v roku 2004.

Pozývame všetkých záujemcov o entomológiu.

Rozhovory o hmyze a nielen o ňom.