doc.Ing. Ján Kollár, PhD.

Narodil sa v roku 1982 v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako docent na Ústave krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho vedecko-výskumná a pedagogická činnosť je orientovaná na problematiku ochrany okrasných rastlín a dendrológiu. Špeciálne sa zaoberá biotickými škodlivými činiteľmi poškodzujúcimi dreviny rastúce v urbanizovanom prostredí, so zreteľom na […]