Slovenská
entomologická
spoločnosť

Neformálne stretnutia členov -Banská Bystrica

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Banská Bystrica Stretnutia v Banskej Bystrici sa konajú nepravidelne, podľa možností. Najbližšie stretnutie sa uskutoční: dňa 4. februára 2024 tentokrát v Tihanyiovskom kaštieli o 10:00hod. Stretnutie bude súčasťou prehliadky z názvom Lepidománia. Jedná sa o komentovanú prehliadku spolu s Karlom Křížom a Michalom Zacharom. Tento deň (nedeľa) je vyhradený […]

Jozef Dodenko Cunev – 80 ročný

Dňa 28. mája 2023 sa dožil významného životného jubilea 80 rokov člen SES Jozef Dodenko Cunev z Nitry. Pri tejto príležitosti mu časť bratislavskej pobočky pripíja na zdravie na pravidelnej mesačnej stretávke a dúfame, že nás pri najbližšej príležitosti poctí svojou návštevou. Ešte raz všetko dobré, veľa entomologických úspechov a hlavne to zdravíčko. Za všetkých […]

Spomienka na Ilju Okáliho po 20 rokoch

Neformálne stretnutie entomológov 27.10.2022 v Bratislave. Počas tohto stretnutia sme si pripomenuli 20 rokov ktoré uplynuli, keď nás opustil náš priateľ a kolega Ilija Okáli.                   Zo stretnutia:    

doc.Ing. Ján Kollár, PhD.

Narodil sa v roku 1982 v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako docent na Ústave krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho vedecko-výskumná a pedagogická činnosť je orientovaná na problematiku ochrany okrasných rastlín a dendrológiu. Špeciálne sa zaoberá biotickými škodlivými činiteľmi poškodzujúcimi dreviny rastúce v urbanizovanom prostredí, so zreteľom na […]