Slovenská
entomologická
spoločnosť

Spomienka na Ilju Okáliho po 20 rokoch

Spomienka na Ilju Okáliho po 20 rokoch

Neformálne stretnutie entomológov 27.10.2022 v Bratislave.

Počas tohto stretnutia sme si pripomenuli 20 rokov ktoré uplynuli, keď nás opustil náš priateľ a kolega Ilija Okáli.

Ilja Okali v Smoleniciach
Ilja Okáli v Smoleniciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo stretnutia: