Slovenská
entomologická
spoločnosť

Jozef Dodenko Cunev – 80 ročný

Jozef Dodenko Cunev – 80 ročný

Dňa 28. mája 2023 sa dožil významného životného jubilea 80 rokov člen SES Jozef Dodenko Cunev z Nitry.

Jozef Dodenko Cunev

Pri tejto príležitosti mu časť bratislavskej pobočky pripíja na zdravie na pravidelnej mesačnej stretávke a dúfame, že nás pri najbližšej príležitosti poctí svojou návštevou. Ešte raz všetko dobré, veľa entomologických úspechov a hlavne to zdravíčko.

Za všetkých pozdravuje Vlado.