Slovenská
entomologická
spoločnosť

Neformálne stretnutia členov -Banská Bystrica

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Banská Bystrica

Neformálne stretnutia v Banskej Bystrici sa konajú nepravidelne, podľa možností. Sú vítaný všetci záujemci o entomológiu.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční:

dňa 15. marca 2024 o 16 hod. v EM-Café na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici.

 

Stretnutie v septembir v Banskej Bystrici

Z neformálneho stretnutia entomológov v Banskej Bystrici 6.5.2022.

Jedno stretnutie  sa uskutočnilo v náhradných priestoroch 15.9.2023. Prišlo nás toľko, že sme museli hľadať náhradné priestory. Pár záberov z veľmi hojnej účasti:

Stretnutie v BB 15.9.2023