Slovenská
entomologická
spoločnosť

Neformálne stretnutia členov -Banská Bystrica

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Banská Bystrica

Stretnutia v Banskej Bystrici sa konajú nepravidelne, podľa možností.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční:

dňa 4. februára 2024 tentokrát v Tihanyiovskom kaštieli o 10:00hod.

Stretnutie bude súčasťou prehliadky z názvom Lepidománia. Jedná sa o komentovanú prehliadku spolu s Karlom Křížom a Michalom Zacharom. Tento deň (nedeľa) je vyhradený tým návštevníkom, ktorí sa entomológiou zaoberajú. Nie je to klasická výstava motýľov, ale dôraz je daný na dielo Adalberta Seitza. Okrem vedeckého významu tohto diela sa výstava dotýka prakticky celej histórie spojenej s jeho prípravou a vydávaním, ale aj techniky chromo-litografickej tlače. Ilustrácie niektorých druhov je možné porovnať s preparovanými exponátmi, ktoré pre tento účel bezodplatne poskytol Michal Zachar. Rozsahom a kvalitou ilustrovaných tabúľ dielo nebolo prekonané a žiaľ ani nebude. Prečo? To sa dozviete na výstave. Je to po prvýkrát, kedy je vystavené kompletné dielo vo všetkých jazykových verziách, keďže nie je známe, že by bolo v minulosti niekedy- niekde na svete takto vystavené. 

 

Stretnutie v septembir v Banskej Bystrici

Z neformálneho stretnutia entomológov v Banskej Bystrici 6.5.2022.

Posledné stretnutie  sa uskutočnilo v náhradných priestoroch 15.9.2023. Pár záberov z veľmi hojnej účasti:

Stretnutie v BB 15.9.2023