Slovenská
entomologická
spoločnosť

Neformálne stretnutia členov -Banská Bystrica

Neformálne stretnutie členov a priaznivcov SES Banská Bystrica

Stretnutia v Banskej Bystrici sa konajú nepravidelne, podľa možností.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční:

dňa xx.októbra 2023 od 16 hod. v EM Café v Banskej Bystrici na Kapitulskej ulici č.13.

Pozývame všetkých záujemcov o entomológiu.

Stretnutie v septembir v Banskej Bystrici

Z neformálneho stretnutia entomológov v Banskej Bystrici.

Posledné stretnutie  sa uskutočnilo v náhradných priestoroch 15.9.2023. Pár záberov z veľmi hojnej účasti:

Stretnutie v BB 15.9.2023