Slovenská
entomologická
spoločnosť

doc.Ing. Ján Kollár, PhD.

doc.Ing. Ján Kollár, PhD.

Narodil sa v roku 1982 v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako docent na Ústave krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho vedecko-výskumná a pedagogická činnosť je orientovaná na problematiku ochrany okrasných rastlín a dendrológiu. Špeciálne sa zaoberá biotickými škodlivými činiteľmi poškodzujúcimi dreviny rastúce v urbanizovanom prostredí, so zreteľom na nepôvodné a invázne druhy hmyzu a pavúkovcov. Doteraz sa podieľal na riešení 13 výskumných a edukačných projektoch a je autorom 104 zahraničných a domácich publikačných výstupov.

 

Vyšlo mu niekoľko zaujímavých publikácií:

ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA DREVÍN V URBANIZOVANOM PROSTREDÍV

urbanizovanom prostredí, najmä mestských sídlach je zastúpenie drevín veľmi dôležitým prvkom, zlepšujúcim životné prostredie človeka. Je veľmi dôležité sa zaoberať významom zelene a podrobnejšie poznávať ekologické nároky drevín, ich väzby na iné zložky prostredia a snažiť sa tiež o zachovanie dobrého zdravotného stavu a vitality drevín.
Publikácia poskytuje základné údaje o bionómii škodcov, hostiteľských rastlinách, škodlivosti jednotlivých druhov živočíšnych škodcov a údajov o prevencii a regulačných opatreniach, ktorými dokážeme udržiavať ich početnosť na prijateľnej úrovni a zamedziť výraznému poškodzovaniu drevín. Publikácia obsahuje farebnú fotodokumentáciu, charakteristiku, opis významných druhov živočíšnych škodcov a ich symptómov poškodenia, čo je nápomocné pri správnej diagnostike jednotlivých skupín alebo konkrétnych druhov škodcov drevín.

Kniha Škodcovia drevín v urbanizovanom prostredí

V prípade záujmu si môžete publikáciu objednať na tejto adrese:
www.entomology.sk

 

NEPÔVODNÝ HMYZ A PAVÚKOVCE POŠKODZUJÚCE DREVINY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ

Publikácia poskytuje základné informácie o nepôvodných druhoch škodcov vyskytujúcich sa na drevinách vysádzaných v urbanizovanom prostredí. Kniha prináša informácie o bionómii, rozpoznávaní jednotlivých druhov škodcov a symptómov poškodenia potrebných pre správnu diagnostiku. V neposlednom rade publikácia poskytuje informácie aj o významnosti škodcov a možnostiach ich regulácie. Podobná téma bola už viackrát publikačne spracovaná z hľadiska lesnícky významných druhov, avšak informácií o nepôvodných druhoch škodcov na okrasných drevinách a drevinách rastúcich v urbanizovanom prostredí je veľmi málo.
V knihe si nájde svoje okrem odborníka z oblasti rastlinnej aj entomológ či už s odborným zameraním, ale aj amatérsky zberateľ. Poskytne mu cenné rady kde a ako nájsť niektoré zaujímavé druhy hmyzu alebo pavúkovcov.

V prípade záujmu si môžete publikáciu objednať na tejto adrese:
https://vydavatelstvo.uniag.sk