Slovenská
entomologická
spoločnosť

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 1951. Postupne si vybudovalo rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných, historických, umelecko-historických, hudobnovedných a etnografických zbierok.
Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15.-teho storočia. Slúžila pôvodne ako radnica, pričom neskôr, v roku 1774, sa stala sídlom provincie 16 spišských miest (Provinčný dom). Dnes je na nej najzaujímavejšou predná fasáda, ktorá pochádza z 18.-teho storočia.

Zbierkový fond bezstavovcov v roku 2021 obsahuje 35784 ks jedincov

Lepidoptera – zbierkový fond je zastúpený rovnomerne všetkými skupinami motýľov. Na tvorbe zbierkového fondu sa podieľali zberatelia: Andrej Reiprich (zbery 1940-2001, 13186 ks), Koloman Šandor s Júliusom Rušom (zbery 1967-1978, 3264 ks), František Kuraj (zbery 1986-2005, 12784 ks), Ján Ošust (zbery 1983-2000, 2547 ks), Rudolf Horníček (zbery 1951-1994, 744 ks), Branislav Endel (zbery 2021, 171 ks) a Ľubomír Panigaj (zbery 2019, 52 ks). Drvivá väčšina materiálu pochádza z oblasti Slovenského raja, Hornádskej kotliny, Volovských vrchov a Braniska. Neúplné zbery pochádzajú z pohoria Čierna hora, Východoslovenská rovina, Malé Karpaty a Levočské vrchy.

Coleoptera – zbierkový fond zahŕňa predovšetkým bežnejšie a v teréne ľahšie pozorovateľné druhy. Na tvorbe zbierkového fondu sa podieľali zberatelia: Koloman Šandor s Júliusom Rušom (zbery 1967-1978, 1770 ks). Materiál pochádza zo Slovenského raja, Hornádskej kotliny, Volovských vrchov, Čiernej Hory, okrajovo tiež z Veľkej Fatry, Braniska a Pienin.

Trichoptera, Hymenoptera a Neuroptera – niekoľko desiatok jedincov prevažne z Braniska (Branislav Endel, zbery 2021).

Mollusca – zbierkový fond obsahuje 1437 ks, väčšina pochádza od Jozefa Šteffeka z oblasti Slovenského raja a Hornádskej kotliny.

Súčasťou depozitára sú tiež pozostalosti po Andrejovi Reiprichovi (2 kusy nábytku, vybavenie na lov a spracovanie motýľov, fotografie motýľov a lokalít, bibliografia autora).

Múzeum tiež disponuje bibliografickým prehľadom faunistických článkov o motýľoch z územia Slovenska vydaných v rokoch 1996-2020.

Vysvetlivky:

Súčasťou zbierkového fondu budú v blízkej budúcnosti údaje potrebné preveriť