Slovenská
entomologická
spoločnosť

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Vlastivedné múzeum v Hlohovci je múzeum, ktoré bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. V svojich priestoroch spravuje zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika.

Entomologická zbierka Vlastivedného múzea v Hlohovci (stav k 11. 10. 2021)


Rad Počet exemplárov
Lepidoptera 29 805
Coleoptera 28 321
Diptera 1 974
Odonata 1 572
Hymenoptera 1 243
Heteroptera 334
Orthoptera 88
Homoptera 51
Dermaptera 22
Neuroptera 19
Mantodea 8
Blattaria 4
Ephemeroptera 2
Spolu: 63 443