Slovenská
entomologická
spoločnosť

Autori prác

doc.Ing. Ján Kollár, PhD.

Narodil sa v roku 1982 v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako docent na Ústave krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v

Čítať viac »

prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (1973) odbor biológia-chémia.Venoval sa od študentských čias entomológii a to najmä koleopterológii.Publikoval práce z oblasti ekológie a zoocenológie chrobákov (350) najmä z chránených

Čítať viac »