Zoznam členov podľa záujmu

Tento zoznam vidia iba prihlásení uživatelia

Meno a Priezvisko

Email

Záujem

Determinuje?

Dušan Galovič
dusangalovic63@gmail.com
Carabidae
nie
Dušan Čatloš
duscat1959@gmail.com
Coleoptera, Carabidae - Carabini, Nebriini, Sphodrini - Celosvetovo
ano
Ján Kollár
jankollar82@gmail.com
Chrysomelidae, Scarabaeidae, z cudziny Phanaeini, Julodini
nie
Ján Profant
janprofant61@gmail.com
Coleoptera - nahmä Curculionidae, Attelabidae, Anthribidae
ano
Juraj Holtman
jurajholtman@nsp-bardejov.sk
Coleoptera - Malachiidae, Cerambycidae, Buprestidae, Oedemeridae, Diptera Asiliidae, Stratiomyidae, Hymenoptera-Sphecidae, Chrisididae
nie
Juraj Matejka
jurajmatejkazssvvincenta@gmail.com
Cerambycidae, Carabidae, Leiodidae, Pselaphinae -palearkt
nie
Ján Kováč
kowac10@gmail.com
Sesiidae, ekológia, faunistika, stredná Európa
nie
Ladislav Roller
ladislav.roller@savba.sk
Symphyta
ano
Ľubomír Vidlička
lubomir.vidlicka@savba.sk
Blattodea
ano
Miloš Machálik
machalik@entomology.sk
Coleoptera Slovensko, Carabidae, Carabus-palearkt
nie
Milada Holecová
milada.holecova@gmail.com
Coleoptera - Curculionoidea, stredná Európa, Palearkt; Hymenoptera-Formicidae - stredná Európa, faunistika, ekológia
ano
Mirko Slovák
mirko.slovak@savba.sk
Ixodida
ano
Rastislav Mlčoch
mlci@centrum.sk
Coleoptera
nie
Paulína Okruhlicová
paulina.okruhlicova@gmail.com
Insecta, ekológia, etológia, faunistika
nie
Stanislav Kalúz
stanislav.kaluz@gmail.com
Acari, taxonómia - Cunaxidae, Trombiculidae, Leeuwehoekidae, Apoloniidae, Pterygosomatidae, Ascidae, Podocinidae, Antennoseidae - celý svet, faunistika Slovensko
ano
Tomáš Kizek
tomaskizek@centrum.sk
ekológia a ochrana hmyzu
nie
Vladimír Janský
vladimir.jansky@snm.sk
Auchenorrhyncha, Odonata,
ano
Veronika Michalkova
vmichalkova@yahoo.com
Diptera
ano