Slovenská
entomologická
spoločnosť

Entomologické dni

Entomologické dni

Od roku 1960 sa viac-menej pravidelne konajú Entomologické dni poriadané Slovenskou entomologickou spoločnosťou.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad všetkých konaných Entomologických dní od prvého ročníka až po súčastnosť.

EDMiesto konaniaTermín
I.Nitra4.-7. VI. 1960
II.Banská Štiavnica24. – 27. VI. 1961
III.Bojnice19. – 22. VI. 1964
IV.Trenčín26. – 30. VI. 1968
V.Levice4. – 6. VI. 1971
VI.Malé Karpaty – Píla1. – 4. VI. 1973
VII.Veľká Fatra – Havranovo11. – 13. VI. 1976
VIII.Veľký Krtíš – Koprovnica29. V. – 1. VI. 1980
IX.Jelenc3. – 5. VI. 1983
X.Tarnov5. – 8. VI. 1986
XI.Horné Plachtince30. V. – 3. VI. 1990
XII.CHKO Horná Orava30. VI. – 3. VII. 1993
XIII.Herľany16. – 19. VI. 1994
XIV.Šahy25. – 28. V. 1995
XV.Muránska planina13. – 16. VI. 1996
XVILatorica – Viničky22. – 25. V. 1997
XVII.Bukovské vrchy – Nová sedlica18. – 21. VI. 1998
XVIII.CHKO Cerová vrchovina – Radzovce19. – 23. V. 1999
XIX.CHKO Záhorie24. – 28. V. 2000
XX.Levice – Hronská pahorkatina23. – 26. V. 2002
XXI.Mošovce – Veľká Fatra19. – 22. VI. 2003
XXII.NP Slovenský kras26. – 30. V. 2004
XXIII.NP Nízke Tatry21. IV – 5. VII. 2005
XXIV.CHKO Cerová vrchovina24. – 28. V. 2006
XXV.Vihorlat23. – 27. V. 2007
XXVI.CHKO Ponitrie – Rokoš7. – 11. V. 2008
XXVII.NP Veľká Fatra24. – 28. VI. 2009
XXVIII.Kamenica nad Hronom5. – 8. VI. 2010
XXIX.Gbelce – Parížske močiare10. – 12. VI. 2011
XXX.Malá Lehota14. – 16. VI. 2013