Slovenská
entomologická
spoločnosť

Dorcadion scopolii (Herbst, 1784)
Dorcadion scopolii
IMG_3586-scaled

Rad:

Coleoptera

Čeľaď:

Cerambycidae

Autor fotografie:

Ján Kollár

Čas a miesto:

1.5.2019 Chrámec

Popis:

Identifikácia:

Ján Kollár

Ďalšie informácie:

Ďalšie foto