Slovenská
entomologická
spoločnosť

Ako zaplatiť členské

Ako zaplatiť členské

Členský poplatok sa za predchádzajúce roky 2020 a skôr NEVYBERÁ. 

Členský poplatok sa platí za rok 2021 vo výške 20€ na účet IBAN v mBank:

SK40 8360 5207 0042 0500 4353

Variabilný symbol: číslo preukazu

Do správy uviesť Meno a Priezvisko

Na čo sa použijú členské príspevky?

Náš časopis ktorý stále vychádza má pridelené ISBN. Časopis EC vychádza od roku 2010 aj elektronicky, ale sme povinný odovzdať pre niektoré inštitúcie časopis v tlačenej podobe. Musíme dať výtlačky spraviť a poslať ich príslušným inštitúciám aj spätne od roku 2014. 

Časopis začal pre členov vychádzať v elektronickej podobe pre problémy s distribúciou (poštovné by stálo viac ako samotný časopis).

Doména entomospol.sk je platená doména. Treba platiť každoročne.

Tvorba týchto stránok sa musí tiež uhradiť.  Je to jednorázová platba.